GRAND RAPIDS WEST INTERNATIONAL

 

Worship Services

Sunday Ministry

Sunday School 10:00 AM

Worship Service 11:00 AM

 

Listen to our Services

October 29, 2017
Sunday Morning Worship Service

October 8, 2017
Sunday Morning Worship Service

July 2, 2017
Sunday Morning Worship Service

May 28, 2017
Sunday Morning Worship Service

MORE RECORDINGS

Latest Announcements

There is no announcement at this time.

MORE ANNOUNCEMENTS

Upcoming Events

MORE EVENTS

Not a member of GRWI?

Welcome to Grand Rapids West International, where God is always present, where there is holiness, grace and forgiveness, where beginners are welcome, and where hope is alive. We are a unified community in dialogue with God and in fellowship with one another. Learn more about us.

Byenveni nan Legliz Grand Rapids West International, kote Bondye toujou prezan, kote nou pratike la sentete, yon lye ki resevwa nouvo konvèti, yon lye ki gen lagras Bondye, padon, ak lespwa k'ap boujonnen. Nou se yon kominote ki mete tèt ansanm e ki rete nan dyalòg avèk Bondye. Aprann plis sou legliz la.

Are you looking for a place to worship, pray, and listen to the Word of God?

Are you looking for a bi-langual Haitian Church?

Do not hesitate to contact us now.

616-453-5550